POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ V ZÁKUPECH PÁTEK 9. ČERVNA 2017 V 18,00 HOD.

Mezinárodní akce Noc kostelů se v letošním roce uskuteční 9. června. Již nyní s předstihem Vás informujeme a srdečně zveme. Udělejte si čas a přijďte do  krásného a vzácného prostředí děkanského kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech.

Připravili jsme pro vás všechny následující program :

 

18:00 hod.  Rozezní se zákupský zvon sv. Filip z r. 1508 a zahájí NK,

                    pár slov na přivítanou

18:10 hod.  Veselé písničky – vystoupení dětského sboru ze zákupské školy vedené

                   paní učitelkou Bartošovou

18:35 hod.  Má nám historie 21. století ještě co říci ?

                   přednáška Mgr. Zdeňka Pokorného

19:10 hod.  Toulky duchovní hudbou 17. století – Adem Michna z Otradovic :

                    LOUTNA  ČESKÁ  v provedení Komorního kytarového orchestru

                    paní Zdislavy z Lemberka a přátel pod uměleckým vedením

                    Kateřiny Suchánkové

20:00 hod   Individuální a komentovaná prohlídka kostela.

                   Prohlídka varhan s ukázkami a výkladem.

                   Možnost duchovních rozhodvorů s knězem.

22:00 hod.   Ukončení akce

Akce je zdarma.

      Chtěli bychom, aby se i letošní Noc kostelů vydařila, aby se všem návštěvníkům v pozoruhodných a historických místech líbilo a přineslo jim radost a užitek, silný a oživující dotek milosti. Těšíme se na vás.

https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1251

Noc kostelů 2016 KOSTEL SVATÝCH FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA V ZÁKUPECH 10.6.2016

P r o g r a m :

18:00 hod. Slavnostní zvonění

18:05 hod. Slovo úvodem

18:10 hod. Zpíváme rády a s radostí – vystoupení dětí ze zákupské školy vedené paní učitelkou Bartošovou

18:40 hod. Dějiny kostela a obce Brenná – přednáška Mgr.Martina Aschenbrennera

19:10 hod. Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka pod uměleckým vedením Katky Suchánkové – koncert

19:45 hod. Oslava 70 let Obce baráčníků v Zákupech – povídání rychtářky paní Marie Živnůstkové o vzniku, akcích minulých i budoucích

20:00 hod. Duo Martin a Katka – rockový koncert duch. hudby

20:30 hod. Děkanský kostel je chlouba Zákup

       • prohlídka kostela s výkladem

       • prohlídka varhan s ukázkami a výkladem

       • individuální prohlídka kostela

22:00 hod. Ukončení akce

Noc kostelů 2015 – Zákupy

N O C  K O S T E L Ů – P O Z V Á N K A

Mottem letošní Noci kostelů je : „ Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

V letošním roce se zákupský kostel připojuje k ekumenické mezinárodní akci Noc kostelů již počtvrté. Ze zkušeností víme, že mnoho lidí má zájem o duchovní věci, ale mají nějaké zábrany a předsudky ještě z minulé doby, které bohužel leckde přetrvá-vají i dnes, a ostýchají se kostel navštívit. Nyní mají možnost se s kostelem i lidmi okolo seznámit a neformálně si pohovořit. Samozřejmě je mnoho lidí, kteří v kostele vidí kulturní památku a dědictví našich otců, i ty všechny srdečně zveme. Zveme i ty, kteří chtějí prostě prožít příjemné chvíle, pobavit se a také získat pár nových zážitků a znalostí. Nabízíme níže uvedený program a doufáme, že se bude líbit všem :

Místo : děkanský kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Datum a čas : 29. května 2015 v 18,00 hod.

P r o g r a m :

18,00 hod. Slavnostní zvonění, přivítání

18,05 hod. Život s písničkou – vystoupení žáků ze základní školy

v Zákupech

18,30 hod. Oslava 700 let města Zákup, r. 1315 – 1.doložená

existence města Zákupy – přednáška Mgr. Martina

Aschenbrennera

19,00 hod. Proti Proudu 30

koncert známé českolipské kapely plující v rockových

vodách s popovým nádechem

20,00 hod. Kostel je i kulturní památka – prohlídka kostela s

výkladem, individuální prohlídka kostela

22,00 hod. Ukončení akce

Vstupné je zdarma.

Pořadatelé : Společné dědictví Zákupy spolek

Římskokatolická farnost Zákupy

Noc kostelů 2015 – Brenná

V letošním roce nabízíme i návštěvu kostela svatého Jana Křtitele v Brenné. Oprava kostela není ještě dokončena, program je této skutečnosti přizpůsoben. Přesto srdečně zveme.

Místo : kostel sv. Jana Křtitele v Brenné

Datum a čas : 29. května 2015 v 16,00 hod.

P r o g r a m :

16,00 hod. Prohlídka nově opraveného kostela za 11 milionů Kč

18,00 hod. Ukončení

Pořadatelé : Spolek Společné dědictví Zákupy

ŘKF Brenná