POUTNÍ MŠE SVATÁ 10.9.2017 – POZVÁNKA

V neděli 10. září 2017 v 8,30 hod. vás všechny srdečně zveme do děkanského kostela svatých Fabiána a Šebestiána k uctění Panny Marie, které byl zasvěcen první zákupský kostel, dnes již neexistující. Poutní mši svatou bude celebrovat R.D. Mgr. Josef Peňáz z Jablonce nad Nisou.

Po skončení mše svaté jsou všichni zváni na faru k příjemnému posezení a besedě.