Kostel v Brenné aneb svědectví devíti příloh

Vážení čtenáři !

V posledních několika měsících se hodně hovoří o opravě kostela sv. Jana Křtitele a jeho budoucnosti. S touto problematikou je spojeno mnoho informací a některé z nich si protiřečí. Dovolte mi přiblížit Vám v tomto příspěvku události, zatím jen za rok 2014, z materiálů běžně přístupných na příslušných úřadech. Spolek, který si vypůjčil kostel v Brenné, prostřednictvím farnosti získal na jeho záchranu od Ministerstva kultury 600 000 Kč, od Libereckého kraje 150 000 Kč a od Města Zákupy 30 000 Kč, celkem tedy 780 000 Kč. Následně Spolek provedl závěrečné vyúčtovaní takto: 1) pro Ministerstvo kultury skutečné náklady akce obnovy v roce 2014 doložené daňovým dokladem č.:150100030 na částku 667 105 Kč, vráceno 0,- Kč 2) pro Liberecky kraj skutečné náklady akce obnovy v roce 2014 doložené daňovým dokladem č.: 150100030 na částku 667 105 Kč, vráceno 0,-Kč 3) pro Město Zákupy skutečné náklady na akce obnovy v roce 2014 doložené dokladem č.: 150100030 na částku 667 105 Kč, vráceno 0,-Kč.

Kde a jak bylo vyúčtováno zbývajících 112 895 Kč pan předseda spolku nedal srozumitelné vysvětleni ani na Oddělení hospodářské kriminality PČR. Mě osobně hodně matou vyjádření pana předsedy a místopředsedy spolku mnohokrát zdůrazňované na mnoha místech o investovaní vlastních finančních prostředku do záchrany unikátní památky. V současné době čerpaní dalších dotací na záchranu objektu jsou v ohrožení, poněvadž není vysvětlen shora uvedený případ. Bohužel spolek nyní neprojevuje tak opěvovaný zájem o osud kostela a pan předseda odmítá se mnou na toto téma komunikovat.

R.D.Mgr. Grzegorz Wolański

Total Views: 681 ,