NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY JSOU ZRUŠENÉ DO ODVOLÁNÍ

MIMOŘÁDNÁ    INFORMACE

                                                                                                             20.března 2020

                  NEDĚLNÍ   BOHOSLUŽBY   JSOU                  

ZRUŠENÉ   DO   ODVOLÁNÍ

  V současné době žijeme v mimořádné době. Pandemie koronaviru COVID-19 zachvátila celý svět. I naše republika není výjimka. V důsledku šíření nákazy a ohrožení obyvatelstva vyhlásila vláda nouzový stav a zákaz vycházení. Znamená to, že i věřící musí uposlechnout a nevystavovat se nebezpečí.

  Pro obyvatele Zákup a okolí to znamená, že je odvolána i pravidelná nedělní bohoslužba. Věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na bohoslužbě.   

Zatím v současné době nelze přesně říci, kdy bude zákaz odvolán. Dokonce se objevují i předpovědi, že nákazu nelze rychle zvládnout a že tedy jsou ohroženy i

obřady Velikonoc.

  Je to pro nás všechny velmi bolestné, Je však třeba zachovat rozvahu a klid a svěřit se do rukou Božích. Buďme stále ve spojení s Ním soukromou modlitbou nebo v rodinném společenství, zpěvem, četbou Bible sv. Nezapomínejte také na možnosti, které nám zprostředkovávají Radio Proglas, Televize Noe a také další sociální média. 

  Slavení bohoslužby vysílané například přes televizi jsou velmi přínosné. Tuto neděli 22. března v 10,30 hod. bude např. Radio Proglas přenášet mši sv. z Olomouce, kterou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.   

   Prosíme naše zákupské patrony Matku Boží, sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Felixe, římského prvomučedníka uloženého v kostele, a všechny svaté a světice Boží, aby se za nás přimlouvali a vzali nás všechny pod svou ochranu. Amen. 

Total Views: 137 ,