Kostel v Brenné

Dne 28. ledna t. r. na společném jednání na MÚ o budoucnosti oprav kostela v Brenné svolané starostou Ing. R. Lípa, se hovořilo také o tom, že důvody pro převzetí iniciativy farnosti v obnově, jsou velmi vážné. Tak ku přikladu nekvalitně provedená střecha, ze které již nyní odpadávají šablony. Paní náměstkyně hejtmana pro kulturu PhDr. Hana Maierová sama na to reagovala s tím, že je nutné okamžitě práce reklamovat a provést nápravu.

To se také stalo, dne 12.3. 2015 byl kontaktován pan Pröller, předseda o.s. Drobné památky severních Čech. Byl jako odpovědný zástupce vyzván k odstranění následujících závad:

  1. ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům a houbám

  2. výměna spojovacích prvků krovu

  3. doplnění bednění falešné klenby kostela

  4. nevhodně zakotvené prvky krovu

  5. doplnění zdiva korunních říms střechy (rozdrolené a ulomené cihly)

  6. oplechování horní plochy atiky: provedené nekvalitně falcované spoje

  7. profilace doplňované mansardové římsy neodpovídá dochovaným částem a nenavazuje na jednotlivé části římsy

  8. nevhodné ukončení střešní folie, která doslova „vlaje ve větru“

  9. nedostatečné upevnění hřebenového plechu, patrné mezery mezi hřebenovým plechem a krytinou

10) opadané střešní eternitové šablony

11) neprovedený fasádní nátěr na západním štítu objektu

12) hromosvod objektu nevyhovuje normám, jediný svod na objektu není uzemněn!!!

Reakce odpovědného zástupce byla zcela neadekvátní. Řešení výše uvedených závažných nedostatků je jaksi druhořadé. Jedinou reakci je opakované urážení mé osoby. Doufám, že jde pouze o zkratkovité jednání a že i občanskému sdružení Drobné památky severních Čech jde o kvalitní opravu kostela v Brenné. Vždyť bylo proinvestováno 11 milionů Kč.

R.D.Mgr. Grzegorz Wolański

Total Views: 735 ,