Přehled bohoslužeb o velikonocích 2016

P ř e h l e d   b o h o s l u ž e b  

o   V e l i k o n o c í ch :

20. 3. 2016 Květná neděle 8,30 hod.  žehnání ratolestí

24. 3. 2016 Zelený čtvrtek 16,00 hod.

25. 3. 2016 Velký pátek 16,00 hod. velkopáteční pobožnost

26. 3. 2016 Bílá sobota 18,00 hod. Vzkříšení

27. 3. 2016 Velikonoční neděle 8,30 hod. žehnání pokrmů

Požehnané velikonoční svátky

Total Views: 534 ,