Pozvánka na vánoční koncert

kanst Zákupy a spolek Společné dict Zákupy

si Vás dovolují srdeč pozvat na

V Á N O Č N Í     K O N C E R T

v úterý 29. prosince 2015 v 17 hod. v děkanském kostele svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech

Program :

nní koledy zazpívají děti ze kupy

**********

Valašská mše pastorální jitřní od Jaroslava Křičky

v provedení pěveckého sboru Hvězda pod vedením M.Bogaro

na varhany doprová Jitka Rako

Dobrovolné vstupné bude věnono na opravy kostela.

K vidění je i staroby betlém z pol. 19. století.

Total Views: 533 ,