Pozvánka na vánoční koncert

Pozvánka na vánoční koncert

Advent máme zde. Je to období, kdy se připravujeme na blížící se Vánoční svátky, na příchod Božího syna, našeho Spasitele Pána Ježíše. Na dějinnou událost, kterou ohlašovali proroci dlouhá staletí před Jeho příchodem. Volali. „Udělejte očistu, buďte dobří, mějte srdce čistá.“ Náš Advent netrvá tak dlouho, ale to neznamená, že bychom se neměli chovat stejně, právě naopak. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi.

V jeskyni v městě Betlémě v Judsku se to stalo již před více než dvěma ticíci lety. Toto narození Krista si stále s velkou radostí připomínáme a slavíme. On byl a je ten největší Boží dar lidstvu. Proto radujme se, veselme se, jak se zpívá v jedné koledě.

K sváteční pohodě chceme přispět i my, proto vás všechny srdečně zveme na vánoční koncert.

Kam : do kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech

Kdy : 29. prosince 2015 v 17,00 hod.

Program : Úvod – Koledy zpívají děti ze zdejší základní školy

Valašská jitřní mše pastorální od Jaroslava Křičky

v provedení pěveckého sboru Hvězda pod vedením Martiny Bogarové

na varhany zahraje Jitka Raková

Vstupné je dobrovolné, bude věnováno na opravy kostela.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích :

Štědrý den 24.12.2015 v 16,00 hod.

Narození Páně, Boží hod vánoční 25.12.2015 v 8,30 hod.

Svatý Jan Evangelista 27.12.2015 v 8,30 hod.

Svatý Silvestr, poděkování za r. 2015 31.12.2015 v 16,00 hod.

Nový rok, Panna Maria 1.01.2016 v 8,30 hod.

Přede mší svatou lze v kostele získat betlémské světlo, které již tradičně přivážejí naši skauti.

Doporučujeme také prohlídku krásného starobylého zákupského betlému.

Klidné a požehnané Vánoční svátky Vám přejí P. Grzegorz Wolańki, zákupský duchovní, a všichni farníci

 

Total Views: 578 ,