Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích

Bohoslužby o vánočních svátcích  :

 

Štědrý den                                           – úterý      24.12.2019  v  16,00 hod.

Slavnost Narození Páně                    – středa      25.12.2019  v   8,30 hod.

Svátek Svaté rodiny                          – neděle      29.12.2019  v  8,30 hod.

        Slavnost Matky Boží, Panny Marie  – středa      01.01.2020  v  8,30 hod.

Pozvánka na tradiční vánoční koncert v sobotu 28. prosince 2019 v 17.00 hod.

Pozvánka

 

na  tradiční   v á n o č n í   k o n c e r t

 

Děkanství Zákupy a spolek Společné dědictví Zákupy si Vás dovolují srdečně pozvat

v sobotu  28. prosince 2019 v 17.00 hod.

do  kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech.

V    p r o g r a mu   vystoupí  :

 Dětský pěvecký soubor Zákupáček 

 s  paní učitelkou Klárou  Bartošovou

Českolipský pěvecký soubor  pod vedením dirigenta Petra Nováka

Vstupné je dobrovolné a je určené na opravu kostela.

K vidění je i starobylý betlém, který je jedinečný a obdivovaný, jako materiál byla použita kůra stromů.