Komentované prohlídky děkanského kostela V Zákupech

Srdečně zveme na  turistické komentované prohlídky děkanského kostela, které se už léta konají vždy v sobotu a neděli od 14.00 hod. do 16.00 hod. v období od začátku května do konce měsíce září (možné je domluvit si i jiný čas a termín).

V kostele je možné zakoupit si velmi hezkou turistickou vizitku a turistický deník nebo také získat razítko se sv. Fabiánem a Šebestiánem. Vstupné je dobrovolné.

Děkanský kostel však je denně otevřený alespoň k vstoupení a nahlédnutí (ke mřížím), aby bylo možné alespoň na chvíli načerpat sílu a radost z posvátného prostoru.  

Pozvánka na tradiční vánoční koncert v sobotu 28. prosince 2019 v 17.00 hod.

Pozvánka

 

na  tradiční   v á n o č n í   k o n c e r t

 

Děkanství Zákupy a spolek Společné dědictví Zákupy si Vás dovolují srdečně pozvat

v sobotu  28. prosince 2019 v 17.00 hod.

do  kostela svatých Fabiána a Šebestiána v Zákupech.

V    p r o g r a mu   vystoupí  :

 Dětský pěvecký soubor Zákupáček 

 s  paní učitelkou Klárou  Bartošovou

Českolipský pěvecký soubor  pod vedením dirigenta Petra Nováka

Vstupné je dobrovolné a je určené na opravu kostela.

K vidění je i starobylý betlém, který je jedinečný a obdivovaný, jako materiál byla použita kůra stromů.

VELIKONOCE 2019

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Jsou vlastně pokračováním Vánoc.

V Betlémě se Pán Ježíš narodil, aby přinesl svým životem, a pak smrtí a vzkříšením z mrtvých lidem spásu.

Tyto velikonoční události se staly v Jeruzalémě. Radujme se a veselme se.

P ř e h l e d    b o h o s l u ž e b  :

  1. dubna 2019 Zelený čtvrtek                              16,00 hod.
  2. dubna 2019 Velký pátek                                  16,00 hod.
  3. dubna 2019 Bílá sobota                                   18,00 hod.
  4. 2 dubna 2019 Boží hod velikonoční- neděle         8,30 hod.

 

Krásné a radostné Velikonoce přeje otec Grzegorz a farníci

Noc kostelů 2018

NOC KOSTELŮ je opět tady – POZVÁNKA

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech se letos opět připojuje k mezinárodní akci Noc kostelů. Tato akce je určena pro co nejširší veřejnost. Jedním z cílů je ukázat všem zájemcům mimořádné prostory chrámu, a to i ty, které nejsou běžně přístupné. Umožnit návštěvníkům setkání s neopakovatelnou atmosférou lásky a přijetí, které nabízí právě toto křesťanské prostředí. Kostel prezentuje důležitou součást duchovního a společenského života a také má velkou kulturní hodnotu, na kterou akcí Noc kostelů chceme poukázat. Jde o hodnoty, o které bychom měli pečovat a zachovat dalším generacím.

Motto letošní Noci kostelů je : „Zůstali přes NOC v blízkosti Božího domu.“ (Srovn. 1 Pa 9,27) V době před Kristem lidé putovali i ze vzdálených končin do Jeruzaléma, nelitovali času a námahy, aby mohli navštívit Boží chrám.

Bylo jim to tak vzácné, že se od něho nechtěli odloučit ani na noc a zůstávali v jeho blízkosti. Buďme také takoví, važme si Božích darů, které se nabízejí.

V pátek 25. května 2018 Vás všechny srdečně zveme do

KOSTELA SVATÝCH FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA V ZÁKUPECH

P r o g r a m :

18:00 hod. Zvon sv. Filip z r. 1508 oznámí svým zvoněním

zahájení 6. Noci kostelů v Zákupech

Slovo na začátek

18:10 hod. Zpíváme pro radost – pásmo písniček

pod vedením paní učitelky Bartošové zazpívají děti

ze zákupského Sborečku

18:40 hod. Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela

Možnost duchovních rozhovorů s knězem

20:00 hod. Objevujme kouzlo varhanní hudby

vystoupení varhanice Evy Navrátilové

Po koncertě : Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela

Možnost duchovních rozhovorů s knězem

22:00 hod. Ukončení akce

Vstup je zdarma. Po celou dobu bude kostel zpřístupněn. U oltáře Božího hrobu (hned v pravém rohu kostela) bude vyhrazen prostor pro klidné posezení a rozjímání. Nově bude pro návštěvníky připraveno povídání o Bibli svaté. Tato kniha bude vystavena k dispozici a lidé si ji mohou prohlédnout a prolistovat. S panem farářem nebo s někým s pořadatelů mohou pohovořit nejen o duchovních věcech, mohou se dotazovat, není třeba se obávat na něco zeptat.

Zájemci o certifikát mohou požádat organizátory o jeho vydání.

poznámka : Během celého roku lze v kostele zakoupit turistickou vizitku a turistický deník.

NOC KOSTELŮ v BRENNÉ

V pátek 25. května Vás všechny srdečně zveme do

KOSTELA sv. JANA KŘTITELE v BRENNÉ

Program :

15,30 hod. Prohlídka kostela s výkladem,

individuální prohlídka

17,30 hod. Ukončení akce

Vstupné zdarma.

Kostel sv. Jana Křtitele se stále opravuje, přesto stojí za to udělat si čas prohlédnout si kostel, který pomalu vstává z „popela“.

NOC KOSTELŮ ve VELENICÍCH

V sobotu dne 26. května 2018 v 10,30 do 11,30 hod. Vás srdečně zveme do

KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ve VELENICÍCH

Kostel je již dlouhou dobu uzavřen. Jeho technický stav nedovoluje běžné zpřístupnění. Využijte proto tuto mimořádnou možnost nahlédnout na pozůstatky toho, co předchůdci obyvatel Velenic s velkou láskou a za velkých finančních obětí vytvořili.

Pořadatelé

VELIKONOCE 2018

VELIKONOCE 2018

P ř e h l e d b o h o s l u ž e b :

29. března 2018 Zelený čtvrtek 16,00 hod.

30. března 2018 Velký pátek 16,00 hod.

31. března 2018 Bílá sobota 18,00hod.

1. dubna 2018 Velikonoční neděle 8,30 hod.

Požehnané prožití Velikonočních svátků i celé vaší rodině přeje otec Grzegorz.

Bohoslužba

1. 11. 2017 Svátek Všech svatých v 17.00 hod.

Kostel otevřen k návštěvě od 16.00 hod.

2. 11. 2017 Památka zesnulých /Dušiček/

Možnost zapálení svíce, k rozmluvě, k prohlídce nebo tichému rozjímání

POUTNÍ MŠE SVATÁ 10.9.2017 – POZVÁNKA

V neděli 10. září 2017 v 8,30 hod. vás všechny srdečně zveme do děkanského kostela svatých Fabiána a Šebestiána k uctění Panny Marie, které byl zasvěcen první zákupský kostel, dnes již neexistující. Poutní mši svatou bude celebrovat R.D. Mgr. Josef Peňáz z Jablonce nad Nisou.

Po skončení mše svaté jsou všichni zváni na faru k příjemnému posezení a besedě.