VELIKONOCE 2018

VELIKONOCE 2018

P ř e h l e d b o h o s l u ž e b :

29. března 2018 Zelený čtvrtek 16,00 hod.

30. března 2018 Velký pátek 16,00 hod.

31. března 2018 Bílá sobota 18,00hod.

1. dubna 2018 Velikonoční neděle 8,30 hod.

Požehnané prožití Velikonočních svátků i celé vaší rodině přeje otec Grzegorz.

Bohoslužba

1. 11. 2017 Svátek Všech svatých v 17.00 hod.

Kostel otevřen k návštěvě od 16.00 hod.

2. 11. 2017 Památka zesnulých /Dušiček/

Možnost zapálení svíce, k rozmluvě, k prohlídce nebo tichému rozjímání

POUTNÍ MŠE SVATÁ 10.9.2017 – POZVÁNKA

V neděli 10. září 2017 v 8,30 hod. vás všechny srdečně zveme do děkanského kostela svatých Fabiána a Šebestiána k uctění Panny Marie, které byl zasvěcen první zákupský kostel, dnes již neexistující. Poutní mši svatou bude celebrovat R.D. Mgr. Josef Peňáz z Jablonce nad Nisou.

Po skončení mše svaté jsou všichni zváni na faru k příjemnému posezení a besedě.